Komora dymowa

To kolejne, bardzo charakterystyczne stanowisko, do ćwiczeń dla służb ratowniczych i załóg na statkach.

Read more

Wspinalnia

To chyba najbardziej charakterystyczna budowla każdej strażnicy. Nie sposób przecenić jej funkcji jako obiektu do ćwiczeń.

Read more