PSP na IFRE-EXPO

 

Portowa Straż Pożarna FLORIAN
na Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych

KIELCE IFRE-EXPO 2017

IFRE-EXPO 2017Ochroną ludności w Polsce zajmują się ratownicze Państwowej Straży Pożarnej, a także zawodowe straże pożarne (w tym Portowa Straż Pożarna FLORIAN), ochotnicze straże pożarne, państwowe ratownictwo medyczne, chemiczne, techniczne morskie, radiacyjne, oraz organizacje ratownicze o charakterze społecznym (GOPR, TOPR, WOPR, PCK). Do tych służb Targi Kielce adresują Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO.

W zakresie branżowym wystawy znajdują się: sprzęt ratowniczy, gaśniczy, wyposażenie (pojazdy pożarnicze - gaśnicze i specjalne, środki gaśnicze i neutralizujące, wyposażenie ochronne oraz odzież przeznaczona dla służb specjalnych, wyposażenie sanitarne oraz lekarstwa pierwszej pomocy, wyposażenie dla remiz strażackich i warsztatów). W ofercie Targów znajdą się również aspekty z dziedziny informatyki i łączności (analiza i rozpoznawanie zagrożeń, badania przyczyn pożarów). Spora część ekspozycji zostanie poświęcona także ratownictwu specjalistycznemu (chemicznemu i ekologicznemu, medycznemu i górskiemu, wodnemu).

IFRE-EXPO 2017 stoisko PSP FLORIANMiędzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO odbędą się razem z Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych KIELCE WORK SAFETY-EXPO odbędą się od 8 do 10 czerwca 2017 roku.

Portowa Straż Pożarna FLORIAN przedstawi ofertę Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, a zwłaszcza możliwość korzystania z trenażerów będących na wyposażeniu naszego poligonu. Specyfikacja poligonu pozwala stwierdzić, że jest on jedynym w Polsce o tak zróżnicowanym i specjalistycznym wyposażeniu.

Zapraszamy do naszego stoiska F-51 celem zapoznania się z pełną ofertą Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.