Internationale Paper na poligonie

Jak co roku, odbyło się na naszym poligonie pożarniczym szkolenie pracowników firmy International Paper. W ramach zajęć praktycznych pracownicy tej firmy doskonalili swoje umiejętności z zakresu:

  • Gaszenie palącej się cieczy gaśnicami różnego typu.
  • Gaszenie palącej się celulozy (ich materiału produkcji) prądami wody oraz gaśnicami.
  • Użycie mat i rękawów sorpcyjnych przy zwalczaniu rozlewów.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość nauki zasad gaszenia pożaru samochodu.
Nowinką zaproponowaną uczestnikom szkolenia była prezentacja wyrzutu palącego się oleju na kuchence i sposoby gaszenia go.

Zobacz fotorelację