JRG w Pajęcznie na naszym poligonie

Ćwiczenia JRG PSP PajeczynoNa stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęczynie ukazał się artykuł "Hobby naszych strażaków - warsztaty szkoleniowe w PSP FLORIAN w Gdańsku" opisujący udział w warsztatach szkoleniowych na poligonie pożarowym strażaków z JRG na Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego PSP „Florian”.

"(...)Podczas intensywnego szkolenia, opartego na bogatym wyposażeniu ośrodka, pajęczańscy strażacy zapoznali się zarówno z technikami gaszenia pożarów infrastruktury przemysłowej, służącej do przetwarzania i transportu produktów ropopochodnych - cieczy i gazów, jak również doskonalili techniki gaśnicze pożarów wewnętrznych - twarzą w twarz ze "złotym kurem". (...)"

Więcej na stronie WWW Komendy Powiatowej PSP w Pajęczynie