II Konferencja PSP FLORIAN i SITP

II Konferencja współorganizowana przez PSP FLORIAN i SITP oddział Gdańsk na Promie Polferries do Szwecji: "Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych".

Czytaj więcej

Zmiana Kierownika Ośrodka

Z dniem 1 lutego 2011 roku, Zarząd Portowej Straży Pożarnej „Florian” sp. z o.o. powołał na stanowisko Kierownika Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego mgr inż. Karola Madeja.

 

Czytaj więcej

Wpis do ewidencji

15.02.2010 r. Prezydent Miasta Gdańska dokonał wpisu Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej „Florian" w Gdańsku do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych.

 

Czytaj więcej

Reaktywacja Ośrodka

W grudniu 2009 roku Zarząd Portowej Straży Pożarnej "Florian" w Gdańsku reaktywował działalność szkoleniową i Uchwałą Zarządu nr 6/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku podjęła decyzję o reaktywacji Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

 

Czytaj więcej