Wspinalnia

To chyba najbardziej charakterystyczna budowla każdej strażnicy. Nie sposób przecenić jej funkcji jako obiektu do ćwiczeń.

Czytaj więcej