Stanowisko stałych i półstałych instalacji gaśniczych

Stanowisko stałych i półstałych instalacji gaśniczychPodnoszone z roku na rok wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stawiają przed nami coraz to nowe urządzenia i technologie. Już w średniowieczu budowano specjalne cysterny gdzie zbierano wodę do gaszenia. Dziś rolę tą przejęły sterowane automatycznie stałe i półstałe instalacje gaśnicze.

Nasze stanowisko wyposażone jest w:

  • Stałą instalację tryskaczową
  • Stałą instalację zraszaczową
  • Stałą instalację na CO2
  • Stałą instalacje mgłową (TELESTO)

Możliwym jest doposażenia stanowiska w inne instalacje w zależności od potrzeb.

Stanowisko spełnia dwojaką funkcję:

  • Prezentacja działania stałych instalacji gaśniczych z możliwością porównania skuteczności poszczególnych systemów gaśniczych,
  • Ćwiczenia służb ratowniczych w strefie działających instalacji.

Nie sposób przecenić możliwość prowadzenia ćwiczeń w trakcie działania instalacji. Pomimo, że często spotykamy obiekty wyposażone w stałe instalacje gaśnicze, z uwagi na straty spowodowane wodą, właściciele obiektów nie pozwalają na ćwiczenia z działającymi instalacjami.

Łatwa obserwacja ćwiczących pozwala na właściwą ocenę ratowników i ewentualne uwagi o ich działaniach.

Zajęcia na stanowisku poprzedzone są zajęciami teoretycznymi na temat planowanych zajęć i zasad BHP podczas obserwacji lub ćwiczeń.