Helideck z makietą śmigłowca

Helideck z makietą śmigłowcaHelideck to inaczej pokład dla śmigłowców. Na helidecku lądują śmigłowce, tu odbywa się często tankowanie i z tego miejsca też startują. To pokład bez którego nie mogła by funkcjonować żadna platforma wiertnicza. Coraz częściej można też spotkać helideki na różnego typu statkach.

Niestety lądujący lub startujący śmigłowiec stwarza duże zagrożenie i możliwość powstania katastrofy. Z uwagi na to, że w zbiornikach śmigłowca znajduje się paliwo, w przypadku powstania katastrofy prawie zawsze dochodzi także do pożaru.

Jest to sytuacja, która zmusza do błyskawicznych działań załogę statku lub platformy wiertniczej polegającej na ewakuacji załogi i pasażerów śmigłowca i na ugaszeniu płonącego śmigłowca.

Specyfiką helidecka jest jego ograniczona przestrzeń i często ograniczony dostęp.

Nasze stanowisko umożliwia:

  • Zapoznanie się z budową śmigłowca,
  • Ćwiczenia z ewakuacji załogi i pasażerów śmigłowca,
  • Gaszenie płonącego śmigłowca,
  • Ćwiczenia z obrony obiektów sąsiadujących.

Zajęcia na stanowisku poprzedzone są zajęciami teoretycznymi na których omawia się możliwe zagrożenia i przypomina o zasadach BHP podczas ćwiczeń.