Stanowisko praktycznej obsługi gaśnic i agregatów gaśniczych

 Stanowisko praktycznej obsługi gaśnic i agregatów gaśniczych Aktualne przepisy i przede wszystkim logika wymagają od każdego z nas praktycznej umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Z pozoru błaha czynność, a w praktyce okazuje się, że nasze wyobrażenie znacznie odbiega od rzeczywistości. Skuteczność gaśnicza zależy w dużej mierze nie tylko od ilości środka ale także od umiejętnego operowania nim.

Nasze stanowisko, wyposażone jest w wanny do spalania cieczy palnych. Różne wielkości wanien wymuszają na ćwiczącym umiejętne operowanie prądem gaśniczym. Możliwość bezpośredniej obserwacji ćwiczących pozwala na obiektywną ocenę ćwiczenia jak i na uwagi dotyczące ćwiczenia.

Utwardzony i osłonięty teren umożliwia odzyskanie zużytego proszku gaśniczego i jego utylizację (jest to niezbędny warunek dopuszczenia stanowiska do użytkowania).

Podobnie jak przy innych stanowiskach, zajęcia praktyczne poprzedzone są wykładem na temat:

  • Teorii spalania,
  • Środków gaśniczych,
  • Sposobów i zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i agregatów gaśniczych,
  • Zachowania zasad BHP podczas ćwiczeń.