Wspinalnia

WspinalniaTo chyba najbardziej charakterystyczna budowla każdej strażnicy. Nie sposób przecenić jej funkcji jako obiektu do ćwiczeń. Ściana wspinalni z otworami okiennymi stwarza szerokie możliwości ćwiczeń z ewakuacji poszkodowanych z wysokości. To także obiekt na którym można umieszczać różne urządzenia i instalacje w zależności od zapotrzebowania klientów naszego Ośrodka.

Nasza wspinalnia składa się z trzech kondygnacji. Z jednej strony znajdują się otwory okienne, a z drugiej przestronne balkony. Na jednym z balkonów umieszczono „zawór technologiczny” zasilany gazem. To ćwiczenie przygotowano specjalnie dla jednego z naszych stałych klientów.

Na wspinalni można ćwiczyć przy użyciu sprzętu i technik alpinistycznych, a także tradycyjnych drabin pożarniczych.

Istotą ćwiczeń na wysokości jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, sposobami asekuracji i właściwym doborem sprzętu ratowniczego.