Trenażer zamykania zaworu z palącym się gazem

Trenażer zamykania zaworu z palącym się gazemCelem szkolenia zamykania zaworu z palącym się gazem jest zapoznanie uczestników szkolenia z możliwością pracy tuż przy rurociągu na którym wystąpiło rozszczelnienie. Celem pośrednim szkolenia jest utrwalenie umiejętności związanych z pracą w ubraniu żaroodpornym oraz gaszeniem rozlanej cieczy przy pomocy gaśnicy.

Po ukończeniu kursu słuchacz powinien:

 1. w sferze poznawczej:
  • opisywać budowę oraz sposób działania sprzętu ochrony układu oddechowego,
  • opisywać sposób ubrania się w ubranie żaroodporne,
  • opisywać sposób użycia gaśnicy proszkowej,
  • opisywać sposób gaszenia rozlanej cieczy przy pomocy gaśnicy proszkowej.
 2. w sferze praktycznej:
  • przygotować do pracy sprzęt ochrony układu oddechowego,
  • posiadać umiejętność gaszenia rozlanej cieczy przy pomocy gaśnicy proszkowej
  • posiadać umiejętności poruszania się po drabinie w ubranie ochronnym typu nomex oraz sprzęcie ODO,
  • posiadać umiejętności prawidłowego ubrania się w ubranie żaroodporne,
  • posiadać umiejętności pracy w ubraniu żaroodpornym.