Trenażer zapłonów petrochemicznych

Trenażer zapłonów petrochemicznychTrenarzer zapłonów petrochemicznych to dwunasto metrowa czterokondygnacyjna konstrukcja zbudowana na bazie klumny rektyfikacyjnej.

Na każdej kondygnacji mamy możliwość symulowania pożarów gazu palnego z wypływem pod ciśnieniem lub cieczy palnych w specjalnie do tego przygotowanych tacach.

Na obiekcie tym mamy możliwość jednoczesnej realizacji różnego rodzaju scenariuszy, co jednocześnie umożliwia szkolenia w zakresie koordynacji dowodzenia akcji ratowniczo – gaśniczą.