Trainings
Learn more about our training offer
Go back to the list

''NAFTOPORT'' training

Training in Fire Safety, Emergency Evacuation, Security, and OHS at the NAFTOPORT Oil Terminal.
Your data
Next

Welcome to the online training in fire safety, emergency evacuation, security and OHS at the NAFTOPORT Oil Terminal. At the beginning you will see a video (30 minutes). Watch it carefully, because after the presentation you will write a test. Good luck!

 

Go to the test
Please complete the test. To pass, you need to correctly answer 10 out of 12 questions.
1. Gdzie na terenie bazy paliw znajduje się główny punkt zbiórki do ewakuacji:1. Where is the main emergency assembly point at the naftoport site:1. Где на территории топливной базы находится главный сборный пункт эвакуации:
2. Czy można wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na stanowiska przeładunkowe?2. Can you drive into loading docks in motor vehicles?2. Можно ли въезжать транспортными средствами на погрузочные площадки?
3. Dopuszczalna prędkość na drodze dojazdowej prowadzącej do budynku dpn wynosi:3. What is the maximum driving speed on the building dpn access road?3. Разрешенная скорость на подъездной дороге, ведущей к зданию dpn, составляет:
4. Czy można parkować pojazdy w mijankach na drodze dojazdowej:4. Can you park vehicles in passing places on the access road?4. Можно ли парковать автомобили в разъездах на подъездной дороге:
5. Czy na Bazę Paliw można wejść lub wjechać z bronią palną, białą lub innymi przedmiotami niebezpiecznymi?5. Can you enter the Oil Terminal with firearms, cold weapons and other dangerous objects?5. Можете ли на топливную базу входить или въезжать с огнестрельным, белым оружием или другими опасными предметами?
6. Czy na Bazę paliw można wwozić butle z gazem lub inne materiały łatwopalne?6. Can you bring gas cylinders and other flammable materials into the Oil Terminal?6. Можно ли на топливную базу ввозить газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся материалы?
7. Czy można poruszać się po kładkach pieszych wzdłuż estakady:7. Can you use footbridges along the bridge?7. Можно ли использовать пешеходные мосты вдоль эстакады:
8. Na drodze dojazdowej prowadzącej do bazy paliw pierwszeństwo mają:8. What vehicles have the right of way on the naftorport access road:8. На подъездном пути, ведущем в топливную базу, следует уступать дорогу:
9. Wjeżdzając na teren bazy paliw należy pamiętać o zasadzie?9. What regulation applies to vehicles driving into the naftoport site?9. При въезде на территорию топливной базы следует помнить о принципе?
10. Gdzie na terenie bazy paliw znajduje się palarnia tytoniu?10. Where is the smoking room at the naftoport site?10. Где на территории топливной базы находится курительная комната?
11. Czy na Bazie Paliw można fotografować lub filmować?11. Can you take photos or make videos in the Oil Terminal?11. Можно ли фотографировать или снимать на топливной базе?
12. Podstawowy numer ratunkowy ośrodka ratownictwa zmpg obowiązujący na terenie bazy paliw to:12. What is the primary contact phone number of the zmpg emergency rescue centre line at naftoport?12. Oсновной номер экстренного вызова спасательного центра zmpg, действующий на территории топливной базы, это:
Flame 1Flame 2Flame 3

Contact us

The Training and Vocational Development Centre, Portowa Straż Pożarna FLORIAN sp. z o.o.
ul. mjr. H. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk, Polska

516 089 692

osrodek@pspflorian.pl

Write to us