Dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku

W ramach umowy nr WFOŚ/P/6/2013 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” Sp. z o.o zakupiła jednostkę pływającą, która została przystosowana do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych i stałych z kanałów portowych tj. portu Gdańskiego, Stoczni oraz Motławy.

 

Flame 1Flame 2

Zapraszamy do kontaktu

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej FLORIAN sp. z o.o.
ul. mjr. H. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk, Polska

516 089 692

osrodek@pspflorian.pl

Napisz do nas
map_contact