Szkolenia
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową
Wróć do listy szkoleń

Gaszenie palącego się zbiornika oraz chłodzenie instalacji

Celem bezpośrednim szkolenia gaszenia palącego się zbiornika jest zapoznanie uczestników z zasadami zakręcenia zaworu oraz chłodzenia zbiornika na palącej się instalacji, celem nierozprzestrzenienia się pożaru i ochrony konstrukcji przed promieniowaniem cieplnym. Celem pośrednim jest podniesienie umiejętności uczestników szkolenia prowadzenia linii gaśniczych, oraz dobór rodzaju prądu wody do palącego się obiektu.

 

Trenażer palącego się zbiornika to typowy fragment instalacji petrochemicznej. Pozwala symulować rozszczelnienie instalacji gazowej,typowy zbiornik naziemny LPG pozwalana na prowadzenie ćwiczeń przy rozszczelnieniach i zapłonie instalacji na stacjach LPG i zbiornikach przydomowych. Jest to szczególnie ważne przy nauce operowania prądami wody przy podejściu do płonącej instalacji.Oprócz radzenia sobie ze stresem, gaszenie zbiornika wymaga od ćwiczącego bieżącej analizy sytuacji i szybkiej reakcji. Plan chłodzenia instalacji uczy współpracy i buduje zaufanie do innych ratowników zespołu.

28IMG_103321

Program szkolenia obejmuje

Organizacja szkolenia

Miejsce szkolenia:
map_contact
Flame 1Flame 2Flame 3

Zapraszamy do kontaktu

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej FLORIAN sp. z o.o.
ul. mjr. H. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk, Polska

516 089 692

osrodek@pspflorian.pl

Napisz do nas
map_contact