Kalendarz

Kalendarz naszych najbliższych szkoleń
07.02.2023 09:00
Na trenażerach

Trenażer komory rozgorzeniowej

Czytaj więcej
08.02.2023 09:00
Na trenażerach

Stanowisko praktycznej obsługi gaśnic i agregatów gaśniczych

Czytaj więcej
15.02.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika

Czytaj więcej
15.02.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika – uaktualnienie

Czytaj więcej
15.02.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

Czytaj więcej
15.02.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika - uaktualnienie

Czytaj więcej
16.02.2023 08:30
STCW

Kurs zintegrowany STCW

Czytaj więcej
16.02.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

Czytaj więcej
16.02.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy - uaktualnienie

Czytaj więcej
16.02.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

Czytaj więcej
16.02.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy – uaktualnienie

Czytaj więcej
17.02.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)

Czytaj więcej
17.02.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR) - uaktualnienie

Czytaj więcej
20.02.2023 09:00
Na trenażerach

Komora dymowa

Czytaj więcej
21.02.2023 09:00
Na trenażerach

Trenażer komory rozgorzeniowej

Czytaj więcej
22.02.2023 09:00
Na trenażerach

Stanowisko praktycznej obsługi gaśnic i agregatów gaśniczych

Czytaj więcej
01.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika

Czytaj więcej
01.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika – uaktualnienie

Czytaj więcej
01.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

Czytaj więcej
01.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika - uaktualnienie

Czytaj więcej
02.03.2023 08:30
STCW

Kurs zintegrowany STCW

Czytaj więcej
02.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

Czytaj więcej
02.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy - uaktualnienie

Czytaj więcej
02.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

Czytaj więcej
02.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy – uaktualnienie

Czytaj więcej
03.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)

Czytaj więcej
03.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR) - uaktualnienie

Czytaj więcej
06.03.2023 09:00
Na trenażerach

Komora dymowa

Czytaj więcej
07.03.2023 09:00
Na trenażerach

Trenażer komory rozgorzeniowej

Czytaj więcej
08.03.2023 09:00
Na trenażerach

Stanowisko praktycznej obsługi gaśnic i agregatów gaśniczych

Czytaj więcej
15.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika

Czytaj więcej
15.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika – uaktualnienie

Czytaj więcej
15.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

Czytaj więcej
15.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika - uaktualnienie

Czytaj więcej
16.03.2023 08:30
STCW

Kurs zintegrowany STCW

Czytaj więcej
16.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

Czytaj więcej
16.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy - uaktualnienie

Czytaj więcej
16.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

Czytaj więcej
16.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy – uaktualnienie

Czytaj więcej
17.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)

Czytaj więcej
17.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR) - uaktualnienie

Czytaj więcej
20.03.2023 09:00
Na trenażerach

Komora dymowa

Czytaj więcej
21.03.2023 09:00
Na trenażerach

Trenażer komory rozgorzeniowej

Czytaj więcej
22.03.2023 09:00
Na trenażerach

Stanowisko praktycznej obsługi gaśnic i agregatów gaśniczych

Czytaj więcej
29.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika

Czytaj więcej
29.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika – uaktualnienie

Czytaj więcej
29.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

Czytaj więcej
29.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika - uaktualnienie

Czytaj więcej
30.03.2023 08:30
STCW

Kurs zintegrowany STCW

Czytaj więcej
30.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

Czytaj więcej
30.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy - uaktualnienie

Czytaj więcej
30.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

Czytaj więcej
30.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy – uaktualnienie

Czytaj więcej
31.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)

Czytaj więcej
31.03.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR) - uaktualnienie

Czytaj więcej
03.04.2023 09:00
Na trenażerach

Komora dymowa

Czytaj więcej
04.04.2023 09:00
Na trenażerach

Trenażer komory rozgorzeniowej

Czytaj więcej
05.04.2023 09:00
Na trenażerach

Stanowisko praktycznej obsługi gaśnic i agregatów gaśniczych

Czytaj więcej
12.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika

Czytaj więcej
12.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika – uaktualnienie

Czytaj więcej
12.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

Czytaj więcej
12.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika - uaktualnienie

Czytaj więcej
13.04.2023 08:30
STCW

Kurs zintegrowany STCW

Czytaj więcej
13.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

Czytaj więcej
13.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy - uaktualnienie

Czytaj więcej
13.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

Czytaj więcej
13.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy – uaktualnienie

Czytaj więcej
14.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)

Czytaj więcej
14.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR) - uaktualnienie

Czytaj więcej
17.04.2023 09:00
Na trenażerach

Komora dymowa

Czytaj więcej
18.04.2023 09:00
Na trenażerach

Trenażer komory rozgorzeniowej

Czytaj więcej
19.04.2023 09:00
Na trenażerach

Stanowisko praktycznej obsługi gaśnic i agregatów gaśniczych

Czytaj więcej
26.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika

Czytaj więcej
26.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika – uaktualnienie

Czytaj więcej
26.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

Czytaj więcej
26.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika - uaktualnienie

Czytaj więcej
27.04.2023 08:30
STCW

Kurs zintegrowany STCW

Czytaj więcej
27.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

Czytaj więcej
27.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy - uaktualnienie

Czytaj więcej
27.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

Czytaj więcej
27.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy – uaktualnienie

Czytaj więcej
28.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)

Czytaj więcej
28.04.2023 08:30
STCW

Przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR) - uaktualnienie

Czytaj więcej
Flame 1Flame 2

Zapraszamy do kontaktu

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej FLORIAN sp. z o.o.
ul. mjr. H. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk, Polska

516 089 692

osrodek@pspflorian.pl

Napisz do nas
map_contact