Szkolenia
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową
Wróć do listy szkoleń

Stanowisko praktycznej obsługi gaśnic i agregatów gaśniczych

Celem bezpośrednim szkolenia na stanowisku praktycznej obsługi gaśnic i agregatów gaśniczych jest zapoznanie uczestników ze specyfiką gaszenia pożarów węglowodorów za pomocą różnych rodzajów środków gaśniczych. Celem pośrednim jest podniesienie umiejętności uczestników szkolenia prawidłowej obsługi środków ochrony indywidualnej.

 

Aktualne przepisy i przede wszystkim logika wymagają od każdego z nas praktycznej umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Z pozoru błaha czynność, a w praktyce okazuje się, że nasze wyobrażenie znacznie odbiega od rzeczywistości. Skuteczność gaśnicza zależy w dużej mierze nie tylko od ilości środka ale także od umiejętnego operowania nim. Nasze stanowisko obsługi gaśnic i agregatów gaśniczych, wyposażone jest w wanny do spalania cieczy palnych o różnych wielkościach co wymusza na ćwiczącym umiejętne operowanie prądem gaśniczym.  Uczestnicy szkolenia mają możliwość przetestowania działania gaśnicy proszkowej, na dwutlenek węgla (CO2) oraz gaśnicy wodno-pianowej celem porównania skuteczności działania.

Planowane terminy
Cena szkolenia
300.00 zł
Przejdź do kalendarza
2image_50389761_DSC0029

Program szkolenia obejmuje

Organizacja szkolenia

Miejsce szkolenia:
map_contact
Flame 1Flame 2Flame 3

Zapraszamy do kontaktu

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej FLORIAN sp. z o.o.
ul. mjr. H. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk, Polska

516 089 692

osrodek@pspflorian.pl

Napisz do nas
map_contact