Baza szkoleniowa

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą szkoleniową
Zobacz menu

Stanowisko stałych i półstałych instalacji gaśniczych

Podnoszone z roku na rok wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stawiają przed nami coraz to nowe urządzenia i technologie. Już w średniowieczu budowano specjalne cysterny gdzie zbierano wodę do gaszenia. Dziś rolę tą przejęły sterowane automatycznie stałe i półstałe instalacje gaśnicze.

 

Nasze stanowisko wyposażone jest w:

  • Stałą instalację tryskaczową
  • Stałą instalację zraszaczową
  • Stałą instalację na CO2
  • Stałą instalacje mgłową (TELESTO)

 

Możliwym jest doposażenia stanowiska w inne instalacje w zależności od potrzeb.

pspflorian_st.instal.gasniczych800x600

Stanowisko spełnia dwojaką funkcję

  • Prezentacja działania stałych instalacji gaśniczych z możliwością porównania skuteczności poszczególnych systemów gaśniczych,
  • Ćwiczenia służb ratowniczych w strefie działających instalacji.

 

Nie sposób przecenić możliwość prowadzenia ćwiczeń w trakcie działania instalacji. Pomimo, że często spotykamy obiekty wyposażone w stałe instalacje gaśnicze, z uwagi na straty spowodowane wodą, właściciele obiektów nie pozwalają na ćwiczenia z działającymi instalacjami.

 

Łatwa obserwacja ćwiczących pozwala na właściwą ocenę ratowników i ewentualne uwagi o ich działaniach.

Flame 1Flame 2Flame 3

Zapraszamy do kontaktu

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej FLORIAN sp. z o.o.
ul. mjr. H. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk, Polska

516 089 692

osrodek@pspflorian.pl

Napisz do nas
map_contact