Szkolenia
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową
Wróć do listy szkoleń

Trenażer pożarów wewnętrznych

Celem bezpośrednim szkolenia w komorze pożarów wewnętrznych jest zapoznanie uczestników szkolenia z symulacją pożaru wewnętrznego, oraz przygotowanie do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych. Celem pośrednim jest podniesienie świadomości uczestników szkolenia z zagrożenia pożarowego wynikającego z pracy w środowisku pożarowym, w zamkniętych obiektach.

 

Komora pożarów wewnętrznych umożliwia symulację pożarów: obiektów mieszkalnych, magazynowych, warsztatowo-przemysłowych itp. z wystąpieniem rzeczywistego ognia, zadymienia, umożliwia realizację różnych wariantów symulacji, zarówno pojedynczych pożarów jak i ciągów zdarzeń. Trenażer składa się z różnych pomieszczeń na kilku kondygnacjach, dzięki temu umożliwia odzwierciedlenie działań podejmowanych podczas rzeczywistych pożarów, oraz wiernie oddaje warunki panujące podczas pożaru na klatce schodowej, oraz balkonach.

 

Podczas ćwiczeń uczestnicy podejmują się rozpoznania i interpretacji oznak pożaru wewnętrznego oraz doboru sposobu postępowania w oparciu o wynik rozpoznania. Poznają sposoby poruszania się i ewakuacji poszkodowanych w strefie występowania ognia, oraz silnego zadymienia w ubraniu żaroodpornym z wykorzystaniem sprzętu ochrony układu oddechowego w dwuosobowej grupie ratowników. Używają prądów wodnych celem ugaszenia pożaru nabywając umiejętności stosowania prawidłowej techniki i taktyki gaszenia, odpowiedniej do klasy symulowanego pożaru.

image00002image00004(1)

Program szkolenia obejmuje

Organizacja szkolenia

Wymagania Wstępne

Miejsce szkolenia:
map_contact
Flame 1Flame 2Flame 3

Zapraszamy do kontaktu

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej FLORIAN sp. z o.o.
ul. mjr. H. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk, Polska

516 089 692

osrodek@pspflorian.pl

Napisz do nas
map_contact