Szkolenia
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową
Wróć do listy szkoleń

Trenażer zapłonów petrochemicznych, na którym wystąpił wyciek węglowodorów

Celem bezpośrednim szkolenia na trenażerze zapłonów petrochemicznych, na którym wystąpił wyciek węglowodorów jest zapoznanie uczestników z zasadami przeszukiwania instalacji petrochemicznych, celem ustalenia źródła pożaru czy awarii, oraz specyfiką gaszenia pożarów węglowodorów i gazów palnych za pomocą różnych rodzajów środków gaśniczych.

 

Celem pośrednim jest podniesienie umiejętności uczestników szkolenia prowadzenia linii gaśniczych, oraz dobór rodzaju prądu wody do palącego się obiektu.

 

Trenażer zapłonów petrochemicznych, na którym wystąpił wyciek węglowodorów to kilkukondygnacyjna instalacja petrochemiczna. Pozwala inicjować rozszczelnienia instalacji gazowej, oraz wycieki węglowodorów, celem ćwiczeń w poruszaniu się po podestach i drabinach w ubraniu specjalnym z wykorzystaniem sprzętu ochrony układu oddechowego. Jest to szczególnie ważne w nauce przeszukiwania instalacji petrochemicznych, celem ustalenia źródła pożaru czy awarii. Podczas ćwiczeń uczestnicy operują prądami wody celem ugaszenia pożaru nabywając umiejętności stosowania prawidłowej techniki i taktyki gaszenia, odpowiedniej do klasy symulowanego pożaru.

foto 2 (Duży)IMG_101016

Program szkolenia obejmuje

Organizacja szkolenia

Wymagania Wstępne

Miejsce szkolenia:
map_contact
Flame 1Flame 2Flame 3

Zapraszamy do kontaktu

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej FLORIAN sp. z o.o.
ul. mjr. H. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk, Polska

516 089 692

osrodek@pspflorian.pl

Napisz do nas
map_contact