Szkolenia
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową
Wróć do listy szkoleń

Stanowisko praktycznej obsługi gaśnic

Celem bezpośrednim szkolenia na stanowisku praktycznej obsługi gaśnic jest zapoznanie uczestników ze specyfiką gaszenia pożarów węglowodorów za pomocą różnych rodzajów środków gaśniczych. Celem pośrednim jest podniesienie umiejętności uczestników szkolenia prawidłowej obsługi środków ochrony indywidualnej.

 

Aktualne przepisy i przede wszystkim logika wymagają od każdego z nas praktycznej umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Z pozoru błaha czynność, a w praktyce okazuje się, że nasze wyobrażenie znacznie odbiega od rzeczywistości. Skuteczność gaśnicza zależy w dużej mierze nie tylko od ilości środka ale także od umiejętnego operowania nim. Nasze stanowisko obsługi gaśnic wyposażone jest w wanny do spalania cieczy palnych o różnych wielkościach co wymusza na ćwiczącym umiejętne operowanie prądem gaśniczym.  Uczestnicy szkolenia mają możliwość przetestowania działania gaśnicy proszkowej, na dwutlenek węgla (CO2) oraz gaśnicy wodno-pianowej celem porównania skuteczności działania.

Planowane terminy
Cena szkolenia
300.00 zł
Przejdź do kalendarza
2image_50389761_DSC0029

Program szkolenia obejmuje

Organizacja szkolenia

Miejsce szkolenia:
map_contact
Flame 1Flame 2Flame 3

Zapraszamy do kontaktu

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej FLORIAN sp. z o.o.
ul. mjr. H. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk, Polska

516 089 692

osrodek@pspflorian.pl

Napisz do nas
map_contact