Szkolenia
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową
Wróć do listy szkoleń

Szkolenie „NAFTOPORT''

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasad ewakuacji oraz bezpieczeństwa fizycznego i higieny pracy na terenie Bazy Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT''.
Twoje dane
Dalej

Witamy na szkoleniu on-line z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasad ewakuacji oraz bezpieczeństwa fizycznego i higieny pracy na terenie Bazy Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT". Na początku zobaczysz prezentację, która potrwa ok. 40 min. Oglądaj ją uważnie, bo po niej przystąpisz do rozwiązania testu. Powodzenia!

 

Przejdź do rozwiązywania testu
Prosimy o rozwiązanie testu. Aby zaliczyć musisz poprawnie odpowiedzieć na 5 z 6 pytań.
1. Dopuszczalna prędkość na drodze dojazdowej prowadzącej do budynku dpn wynosi:1. What is the maximum driving speed on the building dpn access road?1. Разрешенная скорость на подъездной дороге, ведущей к зданию dpn, составляет:
2. Podstawowy numer ratunkowy ośrodka ratownictwa zmpg obowiązujący na terenie bazy paliw to:2. What is the primary contact phone number of the zmpg emergency rescue centre line at naftoport?2. Oсновной номер экстренного вызова спасательного центра zmpg, действующий на территории топливной базы, это:
3. Wjeżdzając na teren bazy paliw należy pamiętać o zasadzie?3. What regulation applies to vehicles driving into the naftoport site?3. При въезде на территорию топливной базы следует помнить о принципе?
4. Gdzie na terenie bazy paliw znajduje się palarnia tytoniu?4. Where is the smoking room at the naftoport site?4. Где на территории топливной базы находится курительная комната?
5. Gdzie na terenie bazy paliw znajduje się główny punkt zbiórki do ewakuacji:5. Where is the main emergency assembly point at the naftoport site:5. Где на территории топливной базы находится главный сборный пункт эвакуации:
6. Na drodze dojazdowej prowadzącej do bazy paliw pierwszeństwo mają:6. What vehicles have the right of way on the naftorport access road:6. На подъездном пути, ведущем в топливную базу, следует уступать дорогу:
Flame 1Flame 2Flame 3

Zapraszamy do kontaktu

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej FLORIAN sp. z o.o.
ul. mjr. H. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk, Polska

58 737 69 93

osrodek@pspflorian.pl

Napisz do nas
map_contact
Facebook
Facebook